Skip to main content

Database Contents

Academic Search Complete

 • Hakkında:  Özellikle akademik kurumlar için tasarlanmış olan Academic Search Complete (ASC), 4.400’ü hakemli dergi olmak üzere, 5.400’den fazla dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Bu veri tabanı Veritabanı, tüm akademik disiplinlerden, 9.800’den fazla dergide yayınlanan makalelerin indeks ve özetleri yanı sıra, toplamda 10.900’dan fazla yayını (monograflar, raporlar, konferans tutanakları vb. ) indeksler. 
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
 • Format: Tam Metin  

ACM (Association for Computing Machinery) Digital Library 

 • Hakkında:  ACM Digital Library (DL), bilgisayar ve bilgi teknolojisi alanlarında tam metin makale ve bibliyografik kayıtları içeren bugünün en kapsamlı koleksiyonudur. Bu tam metin veritabanı, ACM yayınlarının tüm koleksiyonu dahil dergi, konfernas bildirileri, bülten ve multimedya başlıklarını içerir.
 • Konu Kapsamı: Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri 
 • Format: Tam Metin 

American Doctoral Dissertations: 1933-1955 

 • Hakkında: American Doctoral Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 172,000’den fazla doktora tezi içerir.  American Doctoral Dissertations, original basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
 • Format: Tez  

Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983

 • Hakkında:  Teknoloji, mühendislik, yaşam biimleri, şirket raporları ve işletme alanlarında yaklaşık 1.700 süreli yayından 4.5 milyon makale için atıf sağlar. 
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
 • Format: Atıf

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983

 • Hakkında:  1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran bu veri tabanı 1913-1983 yılları arasında, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.  
 • Konu Kapsamı: Teknoloji
 • Format: Özet

ASCE Library (American Society of Civil Engineers)

 • Hakkında:  Dünyanın en geniş inşaat mühendisliği araştırma ve uygulama makalelerinin tam metinlerini içeren ASCE Online Research Library, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini kapsamaktadir.
 • 1983 yılından günümüze kadar yayınlananan 37 adet ASCE dergisinde 63,000 üzerinde makale
 • 2000 yılından günümüze dek olan 452 ASCE Proceedings 43,000’in üzerinde teknik makale içerir.
 • Konu Kapsamı: Mühendislik
 • Format: Tam Metin-E-Book

ASME Digital Collection (The American Society of Mechanical Engineers)

 • Hakkında:  ASME Digital Library 30,000 den fazla dergi makalesini ve 1990-1999 yılları arasındaki dergilerin arşivlerinin tümünü kapsamaktadır. Ayrıca 2008-2013 yıllarına ait, toplam 100,000 sayfaya varan teknik içerik olan, 30 farklı konferans tutanağına ve 100 bildiriye erişim sağlamaktadır. 
 • Konu Kapsamı: Mühendislik
 • Format: Tam Metin-E-Book

Business Book Summaries

Business Source Complete

 • Hakkında: İşletme alanında (yönetim, ekonomi, finans, muhasebe, uluslarası işletme, ülke raporları, şirket profilleri vb.) 1.400’den fazlası hakemli dergi olmak üzere, 20.000’den fazla başlığı ( tam metin kitaplar, vaka incelemeleri, şirket profilleri, ülke ekonomik raporları, endüstri raporları, Wall Street röportajları, pazar araştırma raporları, SWOT analizleri, tartışma metinleri) tam metin olarak kullanıma sunmaktadır.
 • Konu Kapsamı: İşletme
 • Format: Tam Metin

Cambridge Journals Online

 • Hakkında: Cambridge Journals Online elektronik dergi veritabanı sosyal ve beşeri bilimler ve fen bilimleri alanında 400 adet tam metinli (full text) dergiden 1.000.000’dan fazla makale içermektedir.
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası
 • Format: Tam Metin 

Cumhuriyet Gazetesi Arşivi    

 • Hakkında: Cumhuriyet Gazetesi arşivi 1930 yılına kadar olan günlük baskıların yanında gazete eklerini de kapsamaktadır. Gazete ve ekleri, sayfa sayfa pdf formatında görülebildiği/indirilebildiği gibi, küpür/makale bazında da görülüp/indirilebilir. Küpürlere ayrılmış 5 milyonun üzerinde makale bulunmaktadır.
 • Format: E-Gazete

Dergi Park

 • Hakkında : Türkiye'de yayınlanan 600' ün üzerinde akademik dergi, TÜBİTAK ULAKBİM'in oluşturduğu bu platformda tam metinli olarak yayınlanmaktadır. 
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
 • Format: Tam Metin

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 • Hakkında: Sosyal ve fen bilimlerinin yanı sıra beşeri bilimler alanlarından hakemli dergiler için ücretsiz ve açık erişim bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı 134 ülkeden yaklaşık 9800 dergi ve 1.6 milyon makale içerir.
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası
 • Format: Tam Metin

Earthquake Spectra (EERI)

 • Hakkında: Earthquake Spectra, The Professional Journal of The Earthquake Engineering Research Institute (EERI),mühendislik alanında tam metin erişim sağlayan kapsamlı bir dergidir.
 • Konu Kapsamı: Mühendislik
 • Format: Tam Metin

EBSCO E-Book Academic Collection

 • Hakkında: EBSCO eBook AC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 135.000 civarında elektronik kitap içerir. Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b. ) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür. MIT Press’ten Taylor & Francis’e bir çok önemli yayıncının kitaplarına mobil araçlarla erişim imkanı vardır.
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
 • Format: E-Book

Education Sources Complete

 • Hakkında:  Bu veri tabanı özellikle eğitim profesyonelleri için yaklaşık 1700 akademik derginin yanı sıra çok sayıda indeks ve öze tam metin erişim sağlar. 
 • Konu Kapsamı: Eğitim Bilimleri
 • Format: Tam Metin 

Emerald

 • Hakkında: Koleksiyonunda muhasebe, finans, ekonomi, işletme, yönetim, strateji, eğitim, insan kaynakları yönetimi, kurumsal çalışmalar, sağlık ve sosyal bakım,  bilgi yönetimi, pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, turizm, mühendislik, kütüphanecilik konularında toplam 309 dergi bulunmaktadır.
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası
 • Format: Tam Metin 

EndNote  

 • Hakkında: EndNote bibliyografik bilgileri (örneğin kitaplar, dergiler, kataloglar, görsel veriler vb.) saklamak, yönetmek ve verileri bulmak için kullanılan özel bir veritabanı uygulamasıdır. Bu yazılım sayesinde makale, tez vb. çalışmaların yazımı aşamasında, metin içi atıf ve referans listeleri belirlenecek formatlarda oluşturulabilir.
 • Format : Referans Yönetim Sistemi

ERIC (Educational Resource Information Center)

 • Hakkında: Eğitim ve ilişkili akademik disiplinlerdeki araştırmacıların temel danışma kaynağıdır. Educational Resource Information Center (Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi) tarafından üretilen bir veri tabanıdır. 1966 yılından günümüze 1.2 milyondan fazla kayıt ( makaleler, kitaplar, tezler, bildiriler, teknik raporlar vb dokumanlar) kullanıma sunulmaktadır. Veritabanında 600’den fazla dergi indekslenmektedir
 • Konu Kapsamı: Eğitim Bilimleri
 • Format: Tam Metin 

GreenFILE

 • Hakkında: GreenFILE küresel ısınma, sürdürülebilir tarım, yenilebilir enerji ve geri dönüşüm gibi çevresel konuları içerir. Bu veri tabanı 384.000'den fazla kaydın özet ve indeks bilgilerine ve  4700'den fazla açık erişim kaynağa erişim sağlar. 
 • Konu Kapsamı: Çevre Bilim 
 • Format: Özet

IEEE Xplore                              

 • Hakkında: IEEE Xplore veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar bilimleri, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve pek çok mühendislik alanında 3.700.000'dan fazla yayına tam metin erişim sağlar.
 • Konu Kapsamı: Mühendislik 
 • Format: Tam Metin 

Ithenticate

 • Hakkında : Akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri hariç) intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca öğretim üyelerinin hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. 
 • Not: İmzalanan lisans anlaşması gereğince; iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir. Öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır.

JSTOR

 • Hakkında: JSTOR sosyal ve fen bilimlerinden binlerce monografinin yanı sıra 3.300'den fazla akademik dergiye erişim sağlar. 
 • Konu Kapsamı : Disiplinlerarası
 • Format: Tam Metin 

MasterFILE Complete

 • Hakkında:  Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete, işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.
 • Konu Kapsamı : Disiplinlerarası
 • Format: Tam Metin 

Newspaper Source Plus

 • Hakkında: Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.
 • Konu Kapsamı : Disiplinlerarası
 • Format: Tam Metin

Oxford Journals Online

 • Hakkında: 300'den fazla dergisiyle; doğa bilimleri, matematik, fizik, tıp, sosyal bilimler, insani bilimler ve hukuk konu alanlarında tam metin bilimsel içerik sağlar. 
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
 • Format: Tam Metin

PsycARTICLES   

 • Hakkında: PsycARTICLES psikoloji alanında 153,000'den fazla bilimsel, hakemli ve tam metin makaleye ve yaklaşık 80 dergiye erişim sağlar. Ayrıca bu veri tabanı kitap eleştirileri ve editör yorumlarını da içerir. 
 • Konu Kapsamı: Psikoloji, davranış bilimleri 
 • Format: Tam Metin 

Sage Journals  

 • Hakkında: Sage Journals sağlık, biyomedikal, mühendislik ve beşeri bilimlerin yanı sıra sosyal bilimler alanlarında 600'den fazla dergi içerir.
 • Konu Kapsamı: Sosyal ve Beşeri Bilimler, Mühendislik
 • Format : Tam Metin

Science Direct

 • Hakkında: Science Direct yaklaşık 2,500 dergiden 12 milyondan fazla makale içeren çok disiplinli ve tam metin bir veri tabanıdır. 
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası
 • Format: Tam Metin 

Scopus

 • Hakkında: Scopus bilim, teknik, sosyal ve beşerî bilimler ve tıp bilimleri alanlarında 20,870'den fazla hakemli derginin yanı sıra 30,000 kitap ve 5,5 milyon konferans tebliği için özet ve atıf sağlayan bir dizindir. 
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
 • Format: Atıf 

Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983

 • Hakkında: Sosyal bilimler ile ilgili olan bu danışma kaynağı, 1900’lü yıllara dayanan beşeri bilimler ve sosyal bilimlerdeki geniş yelpazeli ve önemli dergiler için üstün nitelikli indeksleme sağlar.
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
 • Format: Atıf 

Springer Link     

 • Hakkında: SpringerLink edebiyat, sosyal bilimler, teknoloji, hukuk, matematik ve tıp alanlarında yaklaşık 2,900 hakemli dergi içeren bir veri tabanıdır.
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
 • Format: Tam Metin 

Taylor & Francis

 • Hakkında: Taylor & Francis (Informaworld) beşerî ve sosyal bilimler ve teknoloji alanlarında 1,900'den fazla hakemli derginin yanı sıra 42 referans kaynağı içeren bir veri tabanıdır. 
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası
 • Format: Tam Metin 

T.C. Resmi Gazete

 • Hakkında: Resmi Gazete, devletin yayın organı olup 1921'den günümüze kadar olan sayılarına elektronik ortamda erişim sağlar. 
 • Konu Kapsamı: Hukuk 
 • Format: Tam Metin

The Economist

Turnitin

 • Hakkında: Turnitin, intihal tespiti yapan ve kopyacılığı önleyen bir yazılım sistemidir. Öğrenci ödevleri Turnitin sistemine yüklenerek, bu ödevler sistem tarafından internette arşiv veya güncel olan web sayfalarından, ticari elektronik veritabanlarında yer alan dergi makalelerinden ve elektronik kitaplardan eşleştirme yapılarak karşılaştırılmaktadır.

ULAKBİM Veri Tabanları

 • Hakkında: ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan ulusal veri tabanları; Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı konu alanındadır.
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası
 • Format: Tam Metin 

YÖK Ulusal Tez Merkezi

 • Hakkında: YÖK Tez Merkezi Türkiye'de yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerine ücretsiz üyelikle tam metin erişim sağlar. 
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
 • Format: Tezler

Web of Science

 • Hakkında: Bu disiplinler arası atıf veri tabanı fen bilimleri, sosyal bilimler ve insanı bilimler konu alanlarında 12,000'nin üzerinde yüksek etki faktörlü dergiyi ve 150,000'nin üzerinde konferansı kapsamaktadır. 
 • Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
 • Format: Atıf 

Wiley Online Library                  

 • Hakkında: Wiley Online Library Elektronik Dergi Koleksiyonu 1997’den günümüze 52'si açık erişim olmak üzere yaklaşık 1400 dergiye Mühendislik, Mimarlık ve Planlama, Kimya, Tıp, Matematik, İşletme, Ekonomi, Finans ve Tarih konularda tam metin erişim vermektedir.
 • Konu Kapsamı: Mühendislik, İşletme, Ekonomi, Finans 
 • Format: Tam Metin