Ana içeriğe atla

Protokoller

TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi, Gazi Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi aralarında yapılan protokol gereği; üniversitemizde çalışan akademik personel belirtilen üniversite kütüphanelerinden kitap ödünç alabilmektedir.

Üniversite öğretim elemanı diğer üniversitenin kütüphanesini kullanmak istediği takdirde, kütüphanemize başvurup, Protokol Formunu iki kopya olarak doldurarak; kütüphane bankosundan onaylatması ve formlardan birini bankoya teslim etmesi gerekmektedir.

Kullanıcılarımızın Sorumlulukları:

  • Öğretim elemanları, karşılıklı olarak ilgili kurum kütüphanesinden yararlanır.
  • Öğretim elemanlarının protokol yapılan ilgili kurumun kütüphanesini kullanmak istemesi durumunda kendi kütüphanesine başvurup, protokol formu doldurur. Kütüphanesi tarafından onaylanan formu, kullanıcı kartı çıkarmak üzere bir adet fotoğraf  ile diğer kütüphaneye teslim eder. Bu form, yılda 3 kez (1 Aralık, 1 Nisan, 1 Ağustos tarihlerinde) yenilenir. Formun alındığı tarihten itibaren en geç on gün içinde başvurulması gerekir.
  • Süreli yayınlar, Referans kaynakları, Nadir Eserler, Sanat Koleksiyonu, Rezerv kaynaklar, Birimi’ne ait kitaplar, Basılı tezler ile kitap dışı bilgi kaynakları ödünç verilmez.
  • Kullanıcının üniversite ile iletişimi kesilmesi halinde, Protokolü bulunan kütüphaneden de ilişkileri olmadığına dair onay almak zorundadır.
  • Kullanıcı dönem boyunca gerektiğinde  bir defada beş adet kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilir. Ödünç verilen kitaplar, 30 gün kullanım süresi sonunda iade edilmek zorundadır. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir.
  • Zamanında iade edilmeyen, kaybedilen ya da fiziksel olarak zarar verilen kitaplar için, ödünç veren kütüphanenin, o tarihte yürürlükte olan ödünç verme kuralları uygulanır. Bir dönemde ödünç aldığı kitapları on günden fazla geciktiren ve üç kez tekrar eden kullanıcıya bir yıl süreyle ödünç kitap verilmez.
  • Ödünç alınan kitaplardan öncelikle kullanıcılar sorumludur. Ödünç kitap alıp, kurallara uygun olarak iade etmeyen kullanıcılarla iletişim kurulamaması durumunda oluşan zararı kullanıcıların bağlı bulunduğu üniversite karşılar.