Ana içeriğe atla

Doküman Sağlama Hizmeti

ILL

Kütüphanelerarası ödünç verme (ILL), TEDÜ Ayşe Ilıcak Kütüphanesi koleksiyonunda yer almayan basılı kitapların belli bir süre için Türkiye’de anlaşmalı üniversite ve araştırma kütüphanelerinden sağlandığı ücretsiz bir hizmettir.

Anlaşmalı kurumlar, TEDÜ Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’nden isteklerini KITS (ANKOS Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) aracılığıyla yaparlar. TEDÜ Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’nin diğer üniversite ve araştırma kütüphanelerine ödünç kaynak verme koşullarının detayları KITS sistemi içinde mevcuttur. Buna göre anlaşmalı kurumlara tek seferde 5 kitap 15 gün için ödünç verilir ve 1 kez süre yenilemesi yapılır. Görsel-işitsel malzemeler, danışma ve ders kaynakları ve yeni yayınlar ödünç verilmez.

TEDÜ Ayşe Ilıcak Kütüphanesi kullanıcılarının kütüphanelerarası ödünç verilen kaynağa ihtiyaç duyması durumunda, kütüphanenin kaynakları geri çağırma hakkı saklıdır. ILL kuralları kütüphane komisyonu tarafından hazırlanmış olan “Kütüphanelerarası Ödünç Verme Politikası” gereğince uygulanmaktadır. TEDÜ Ayşe Ilıcak Kütüphanesi kuralları değiştirme hakkına sahiptir.
Bilgi ve istek için lütfen circulation@tedu.edu.tr adresine mail gönderiniz.

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Politikası

 • ANKOS üyesi kütüphaneler, ödünç kitap isteklerini KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) aracılığı ile yaparlar. ANKOS Üyesi olmayan kütüphaneler ise karşılıklı imzalanan protokol yoluyla ödünç kitap alımı gerçekleştirir.
 • Protokol yoluyla ödünç kitap alımı gerçekleştirecek olan öğretim (elemanları) üyeleri ve öğrenciler (lisans/yüksek lisans ve doktora) üniversitelerince kendilerine verilmiş olan akademik ve öğrenci kimlik kartları ile kendilerini tanıtarak başvurularını gerçekleştirebilirler.
 • İstekte bulunulmadan önce, kitabın koleksiyonumuzda yer aldığı ve ödünç alınabilir durumda olduğu, Kütüphane Kataloğu kontrol edilerek kullanıcı tarafından kesinleştirilmelidir.
 • Üniversite ve araştırma kurumlarının kütüphanelerine; öğretim (elemanları) üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en fazla 7 adet kitap 30 gün süreyle, lisans öğrencilerine 3 kitap 15 gün süreyle ödünç verilir. Bir kurumun ödünç alabileceği toplam kitap sayısı en fazla 15 olabilir.
 • Öğretim (elemanlarının) üyelerinin ödünç aldıkları kitaplardan kendileri sorumluyken, öğrencilerin (lisans/yüksek lisans ve doktora) sorumlulukları bağlı bulundukları üniversiteye aittir.
 • Ödünç alınan kitapların süresi başka bir kullanıcı tarafından istenilmediği sürece 2 kez uzatılabilir fakat kitaplara ayırtma işlemi uygulanmaz.
 • Kütüphanelerarası işbirliği yoluyla, CD-ROM ve yazılım, referans kaynaklar, görsel-işitsel kaynaklar (film, kaset, video, CD, DVD), özel koleksiyonlar, süreli yayınları ve ciltleri getirtilemez.
 • Ödünç kitap almak isteyen kütüphanenin hesabında iadesi gecikmiş kitap bulunduğunda, söz konusu kütüphaneden gelecek yeni istekler kitap iade edilmemesi ve cezanın ödenmemesi halinde istek işleme konulmaz.
 • Geç iade edilen kitaplardan günlük 0,50 TL gecikme cezası alınır. Gecikme cezalarının, Deniz Bank -Cebeci Şubesi - IBAN TR27 0013 4000 0055 7473 0000 31 numaralı hesaba yatırılarak, dekontun e-posta ile Kütüphane'ye iletilmesi gerekmektedir.
 • Kitapların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek zararlardan, geç iadeler ve kayıplardan (kargoda kaybolma dahil), talep sahibi kütüphane sorumludur. TED Üniversitesi Kütüphanesi hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.
 • TEDÜ Ayşe Ilıcak Kütüphanesi'nden kitap ödünç almak isteyen kütüphane, gecikme cezaları ve kitap kayıpları ile ilgili yürürlükte olan ödünç verme kurallarını kabul etmiş sayılır. Ödünç alınan kitapların kullanıcılar tarafından iki (2) kez on (10) günden fazla geciktiren kütüphaneye bir yıl süre ile ödünç kitap verilmez.
 • Ödünç verilen kitaplar, talep yapan kütüphaneye anlaşmalı kargo ile gönderilir ve iadelerin de kargo ile gönderilmesi beklenir.

Makale sağlama

Doküman Sağlama, TEDÜ Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’nin mevcut basılı ve elektronik koleksiyonu aracılığıyla sağlayamadığı dergi makalesi, konferans bildirisi, tez vb. dokümanları KİTS ve TÜBESS aracılığıyla kullanıcılarına ücretsiz sağladığı hizmettir

TEDUlib üyeleri bu hizmetten “makale istek formunu” doldurarak yaralanabilirler. Üyeler formu tam ve doğru biçimde bildirmesi gerekmektedir. Kaynağı talep eden kullanıcı, “telif hakları” gereğince kaynağı kullanmayı kabul etmiş sayılır.
Bilgi ve istek için lütfen circulation@tedu.edu.tr adresine mail gönderiniz.