TEDUlib Veritabanları

 

Abone olduğumuz veri tabanları lisans anlaşmaları çerçevesinde TEDÜ mensuplarının kullanımına açılmaktadır. Yapılan anlaşmalar gereği kuralların herhangi bir kişi ve/veya kişilerce ihlal edilmesi, geçici süre ile erişimin kısıtlanması veya erişimin tamamen kapatılması ile sonuçlanmaktadır.

Abone ve deneme veritabanlarının kullanımında aşağıda yer alan kullanım kurallarına dikkat edilmesi kurumumuz açısından oldukça önem taşımaktadır.

Veri Tabanı kullanım kuralları,

  • Veritabanlarından, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, sistematik şekilde, çok sayıda yayının kopyalanması yasaktır.
  • Veritabanının satılması, içeriğinin dağıtılması veya kar amaçlı kullanılması yasaktır.
  • Veritabanlarından elde edilen kitap içi bölümlerin, makalelerin vb. tüm bilgi kaynaklarının, veri toplama araçları ya da e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılması ve üniversite dışındaki kişi ve kurumlara gönderilmesi yasaktır.
  • Veri tabanlarında yer alan bilgilerin üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.
  • Sadece kişisel araştırma yapmak ve bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir.
  • Belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir. (tek bir makale, bir kitabın bir bölümü, gibi)

 

Yukarıda belirtilen kurallara uymayan kullanıcıların hem iç, hem de dışarıdan kullandıkları IP leri ve kullanıcı adı ve şifreleri kullanıma kapatılmaktadır. Ayrıca lisans anlaşması dışında usulsüz kullanımlar kullanıcıları yasal sorumluluk altına sokacağından kullanıcıların kurallara hasasiyet ile uyması gerekmektedir.

 

Academic Search Complete

Hakkında:  Özellikle akademik kurumlar için tasarlanmış olan Academic Search Complete (ASC), 4.400’ü hakemli dergi olmak üzere, 5.400’den fazla dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Bu veri tabanı Veritabanı, tüm akademik disiplinlerden, 9.800’den fazla dergide yayınlanan makalelerin indeks ve özetleri yanı sıra, toplamda 10.900’dan fazla yayını (monograflar, raporlar, konferans tutanakları vb. ) indeksler. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Tam Metin  

ACM (Association for Computing Machinery) Digital Library 

Hakkında:  ACM Digital Library (DL), bilgisayar ve bilgi teknolojisi alanlarında tam metin makale ve bibliyografik kayıtları içeren bugünün en kapsamlı koleksiyonudur. Bu tam metin veritabanı, ACM yayınlarının tüm koleksiyonu dahil dergi, konfernas bildirileri, bülten ve multimedya başlıklarını içerir.

Konu Kapsamı: Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri 
Format: Tam Metin 

American Doctoral Dissertations: 1933-1955 

Hakkında: American Doctoral Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 172,000’den fazla doktora tezi içerir.  American Doctoral Dissertations, original basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Tez  

Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983

Hakkında:  Teknoloji, mühendislik, yaşam biimleri, şirket raporları ve işletme alanlarında yaklaşık 1.700 süreli yayından 4.5 milyon makale için atıf sağlar. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Atıf

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983

Hakkında:  1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran bu veri tabanı 1913-1983 yılları arasında, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.  

Konu Kapsamı: Teknoloji
Format: Özet

ASCE Library (American Society of Civil Engineers)

Hakkında:  Dünyanın en geniş inşaat mühendisliği araştırma ve uygulama makalelerinin tam metinlerini içeren ASCE Online Research Library, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini kapsamaktadir.

• 1983 yılından günümüze kadar yayınlananan 37 adet ASCE dergisinde 63,000 üzerinde makale
• 2000 yılından günümüze dek olan 452 ASCE Proceedings 43,000’in üzerinde teknik makale içerir.

Konu Kapsamı: Mühendislik
Format: Tam Metin-E-Book

ASME Digital Collection (The American Society of Mechanical Engineers)

Hakkında:  ASME Digital Library 30,000 den fazla dergi makalesini ve 1990-1999 yılları arasındaki dergilerin arşivlerinin tümünü kapsamaktadır. Ayrıca 2008-2013 yıllarına ait, toplam 100,000 sayfaya varan teknik içerik olan, 30 farklı konferans tutanağına ve 100 bildiriye erişim sağlamaktadır. 

Konu Kapsamı: Mühendislik
Format: Tam Metin-E-Book

Business Book Summaries

Hakkında: 

Business Source Complete

Hakkında: İşletme alanında (yönetim, ekonomi, finans, muhasebe, uluslarası işletme, ülke raporları, şirket profilleri vb.) 1.400’den fazlası hakemli dergi olmak üzere, 20.000’den fazla başlığı ( tam metin kitaplar, vaka incelemeleri, şirket profilleri, ülke ekonomik raporları, endüstri raporları, Wall Street röportajları, pazar araştırma raporları, SWOT analizleri, tartışma metinleri) tam metin olarak kullanıma sunmaktadır.

Konu Kapsamı: İşletme
Format: Tam Metin

Cambridge Journals Online

Hakkında: Cambridge Journals Online elektronik dergi veritabanı sosyal ve beşeri bilimler ve fen bilimleri alanında 400 adet tam metinli (full text) dergiden 1.000.000’dan fazla makale içermektedir.

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası
Format: Tam Metin 

Cumhuriyet Gazetesi Arşivi

Hakkında: Cumhuriyet Gazetesi arşivi 1930 yılına kadar olan günlük baskıların yanında gazete eklerini de kapsamaktadır. Gazete ve ekleri, sayfa sayfa pdf formatında görülebildiği/indirilebildiği gibi, küpür/makale bazında da görülüp/indirilebilir. Küpürlere ayrılmış 5 milyonun üzerinde makale bulunmaktadır.
Format: E-Gazete

Dergi Park

Hakkında : Türkiye'de yayınlanan 600' ün üzerinde akademik dergi, TÜBİTAK ULAKBİM'in oluşturduğu bu platformda tam metinli olarak yayınlanmaktadır. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Tam Metin

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Hakkında: Sosyal ve fen bilimlerinin yanı sıra beşeri bilimler alanlarından hakemli dergiler için ücretsiz ve açık erişim bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı 134 ülkeden yaklaşık 9800 dergi ve 1.6 milyon makale içerir.

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası
Format: Tam Metin

Earthquake Spectra (EERI)

Hakkında: Earthquake Spectra, The Professional Journal of The Earthquake Engineering Research Institute (EERI),mühendislik alanında tam metin erişim sağlayan kapsamlı bir dergidir.

Konu Kapsamı: Mühendislik
Format: Tam Metin

EBSCO E-Book Academic Collection

Hakkında: EBSCO eBook AC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 135.000 civarında elektronik kitap içerir. Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b. ) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür. MIT Press’ten Taylor & Francis’e bir çok önemli yayıncının kitaplarına mobil araçlarla erişim imkanı vardır.

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: E-Book

Education Sources Complete

Hakkında:  Bu veri tabanı özellikle eğitim profesyonelleri için yaklaşık 1700 akademik derginin yanı sıra çok sayıda indeks ve öze tam metin erişim sağlar. 

Konu Kapsamı: Eğitim Bilimleri
Format: Tam Metin 

Emerald

Hakkında: Koleksiyonunda muhasebe, finans, ekonomi, işletme, yönetim, strateji, eğitim, insan kaynakları yönetimi, kurumsal çalışmalar, sağlık ve sosyal bakım,  bilgi yönetimi, pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, turizm, mühendislik, kütüphanecilik konularında toplam 309 dergi bulunmaktadır.

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası
Format: Tam Metin 

EndNote

Hakkında: EndNote bibliyografik bilgileri (örneğin kitaplar, dergiler, kataloglar, görsel veriler vb.) saklamak, yönetmek ve verileri bulmak için kullanılan özel bir veritabanı uygulamasıdır. Bu yazılım sayesinde makale, tez vb. çalışmaların yazımı aşamasında, metin içi atıf ve referans listeleri belirlenecek formatlarda oluşturulabilir.

Format : Referans Yönetim Sistemi

ERIC (Educational Resource Information Center)

Hakkında: Eğitim ve ilişkili akademik disiplinlerdeki araştırmacıların temel danışma kaynağıdır. Educational Resource Information Center (Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi) tarafından üretilen bir veri tabanıdır. 1966 yılından günümüze 1.2 milyondan fazla kayıt ( makaleler, kitaplar, tezler, bildiriler, teknik raporlar vb dokumanlar) kullanıma sunulmaktadır. Veritabanında 600’den fazla dergi indekslenmektedir

Konu Kapsamı: Eğitim Bilimleri
Format: Tam Metin 

GreenFILE

Hakkında: GreenFILE küresel ısınma, sürdürülebilir tarım, yenilebilir enerji ve geri dönüşüm gibi çevresel konuları içerir. Bu veri tabanı 384.000'den fazla kaydın özet ve indeks bilgilerine ve  4700'den fazla açık erişim kaynağa erişim sağlar. 

Konu Kapsamı: Çevre Bilim 
Format: Özet

IEEE Xplore

Hakkında: IEEE Xplore veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar bilimleri, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve pek çok mühendislik alanında 3.700.000'dan fazla yayına tam metin erişim sağlar.

Konu Kapsamı: Mühendislik 
Format: Tam Metin 

Ithenticate

Hakkında : Akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri hariç) intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca öğretim üyelerinin hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. 

Not: İmzalanan lisans anlaşması gereğince; iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir. Öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır.

JSTOR

Hakkında: JSTOR sosyal ve fen bilimlerinden binlerce monografinin yanı sıra 3.300'den fazla akademik dergiye erişim sağlar. 

Konu Kapsamı : Disiplinlerarası
Format: Tam Metin 

MasterFILE Complete

Hakkında:  Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete, işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

Konu Kapsamı : Disiplinlerarası
Format: Tam Metin 

Newspaper Source Plus

Hakkında: Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

Konu Kapsamı : Disiplinlerarası
Format: Tam Metin

Oxford Journals Online

Hakkında: 300'den fazla dergisiyle; doğa bilimleri, matematik, fizik, tıp, sosyal bilimler, insani bilimler ve hukuk konu alanlarında tam metin bilimsel içerik sağlar. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Tam Metin

PsycARTICLES

Hakkında: PsycARTICLES psikoloji alanında 153,000'den fazla bilimsel, hakemli ve tam metin makaleye ve yaklaşık 80 dergiye erişim sağlar. Ayrıca bu veri tabanı kitap eleştirileri ve editör yorumlarını da içerir. 

Konu Kapsamı: Psikoloji, davranış bilimleri 
Format: Tam Metin 

Sage Journals

Hakkında: Sage Journals sağlık, biyomedikal, mühendislik ve beşeri bilimlerin yanı sıra sosyal bilimler alanlarında 600'den fazla dergi içerir.

Konu Kapsamı: Sosyal ve Beşeri Bilimler, Mühendislik
Format : Tam Metin

Science Direct

Hakkında: Science Direct yaklaşık 2,500 dergiden 12 milyondan fazla makale içeren çok disiplinli ve tam metin bir veri tabanıdır. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası
Format: Tam Metin 

Scopus

Hakkında: Scopus bilim, teknik, sosyal ve beşerî bilimler ve tıp bilimleri alanlarında 20,870'den fazla hakemli derginin yanı sıra 30,000 kitap ve 5,5 milyon konferans tebliği için özet ve atıf sağlayan bir dizindir. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Atıf 

Springer Link

Hakkında: SpringerLink edebiyat, sosyal bilimler, teknoloji, hukuk, matematik ve tıp alanlarında yaklaşık 2,900 hakemli dergi içeren bir veri tabanıdır.

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Tam Metin 

Taylor & Francis

Hakkında: Taylor & Francis (Informaworld) beşerî ve sosyal bilimler ve teknoloji alanlarında 1,900'den fazla hakemli derginin yanı sıra 42 referans kaynağı içeren bir veri tabanıdır. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası
Format: Tam Metin 

T.C. Resmi Gazete

Hakkında: Resmi Gazete, devletin yayın organı olup 1921'den günümüze kadar olan sayılarına elektronik ortamda erişim sağlar. 

Konu Kapsamı: Hukuk 
Format: Tam Metin

The Economist

Turnitin

Hakkında: Turnitin, intihal tespiti yapan ve kopyacılığı önleyen bir yazılım sistemidir. Öğrenci ödevleri Turnitin sistemine yüklenerek, bu ödevler sistem tarafından internette arşiv veya güncel olan web sayfalarından, ticari elektronik veritabanlarında yer alan dergi makalelerinden ve elektronik kitaplardan eşleştirme yapılarak karşılaştırılmaktadır.

Turnitin öğrenci kılavuzu için tıklayınız.
Turnitin şifre oluşturma/sıfırlama kılavuzu için lütfen tıklayınız.
Turnitin'den belge silme kılavuzu için lütfen tıklayınız.

ULAKBİM Veri Tabanları

Hakkında: ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan ulusal veri tabanları; Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı konu alanındadır.

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası
Format: Tam Metin 

YÖK Ulusal Tez Merkezi

Hakkında: YÖK Tez Merkezi Türkiye'de yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerine ücretsiz üyelikle tam metin erişim sağlar. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Tezler

Web of Science

Hakkında: Bu disiplinler arası atıf veri tabanı fen bilimleri, sosyal bilimler ve insanı bilimler konu alanlarında 12,000'nin üzerinde yüksek etki faktörlü dergiyi ve 150,000'nin üzerinde konferansı kapsamaktadır. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Atıf 

Wiley Online Library

Hakkında: Wiley Online Library Elektronik Dergi Koleksiyonu 1997’den günümüze 52'si açık erişim olmak üzere yaklaşık 1400 dergiye Mühendislik, Mimarlık ve Planlama, Kimya, Tıp, Matematik, İşletme, Ekonomi, Finans ve Tarih konularda tam metin erişim vermektedir.

Konu Kapsamı: Mühendislik, İşletme, Ekonomi, Finans 
Format: Tam Metin