Sayılarla TEDUlib

16.633 Basılı Kitap 

234.411 E-Kitap

42.241 E-Dergi

48 Veritabanı

1.475 Basılı Dergi

838 Multimedia

40 Kullanıcı Bilgisayarı

6 Laptop

300 Oturma Kapasitesi