Sayılarla TEDUlib

13.432 basılı kitap 

168.051 e-kitap

32.235 e-dergi

40 tam metin veritabanı

1249 basılı dergi

743 multimedia

40 kullanıcı bilgisayarı

6 laptop

300 oturma kapasitesi