Danışma hizmeti

Üniversitemiz öğrencilerine kütüphane hizmetleri, kuralları ve olanakları hakkında bilgilendirilmektedir. Ayrıca kütüphane kaynaklarından etkin biçimde yararlanılmasını sağlamak amacı ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerine kullanıcı eğitimleri verilmektedir.