Skip to main content

Abone Veritabanları

Academic Search Ultimate   
ACM (Association for Computing Machinery) Digital Library   
ACM eBook Collection [E-Books]  
American Doctoral Dissertations  
Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983  
Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983  
Art Index Retrospective: 1913-1983 
ArXiv [Open Access]  
Bloomsbury Architecture Library 
BookBoon [Open Access]     
Books at JSTOR [E-Books]   
Britannica Academic  
Business Source Ultimate  
Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982  
Central & Eastern European Academic Source  
Cambridge Journals Online  
Dart Europe (Theses/ Dissertations) [Open Access]  
De Gruyter [Open Access]  
Dergipark [Open Access]  
DOAB (Directory of Open Access Books) [Open Access]  
DOAJ (Directory of Open Access Journals) [Open Access]  
EBSCO eBook Academic Collection [E-Books]  
Education Index Retrospective: 1929-1983  
Education Source  
Emerald Premier eJournal Collection  
ERIC (Educational Resource Information Center)  
European Views of the Americas: 1493-1750  
Euromonitor International Passport  
FindArticles [Open Access]  
Free ebooks by Project Gutenberg [Open Access]  
GreenFILE  
Humanities & Social Sciences Index Retrospective  
Idealonline   
IEEE Xplore  
IEEE-Wiley eBooks Library [E-Books]  
IET (Institution of Engineering and Technology) eBooks [E-Books]  
Ithenticate  
JSTOR   
Library, Information Science & Technology Abstracts  
MasterFILE Complete  
MIT Press eBooks [E-Books]  
Newspaper Source Plus  
Newswires  
OECD iLibrary [Open Access]  
Open Library [Open Access]  
Open Thesis [Open Access]  
OpenAIRE [Open Access]  
Oxford Academic Journals  
ProQuest Dissertations & Theses  
PsycARTICLES  
PsycBOOKS  
PubMed Indeksi: MEDLINE  
PQDT Open [Open Access]  
Regional Business News  
SAGE Journals  
Sayısal Kitap  
Science Direct  
Scopus  
Sobiad Atıf Dizini  
Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983  
Social Science Research Network [Open Access]  
Springer Nature - Academic Journals  
Springer Nature - Nature Journals All  
Springer Nature - Palgrave Macmillan Journals  
Springer Nature - SpringerLink  
Springer Nature e-Book Collections [E-Books]  
Taylor & Francis  
T.C. Resmi Gazete [Open Access]  
Teacher Reference Center  
The Belt and Road Initiative Reference Source  
Turnitin  
Türkiye Makaleler Bibliyografyası [Open Access]  
ULAKBİM Veri Tabanları  
YÖK Ulusal Tez Merkezi [Open Access]  
Web News  
Web of Science - SCI, SSCI, A&HCI  
Wiley Online Library  

Üniversitemizin abone olduğu veri tabanlarına kampüs dışından erişebilmek için proxy veya vpn bağlantısı yapılmalıdır. Kampüs içerisinde üniversite yerel ağına bağlı olduğunuz durumlarda proxy bağlantısına ihtiyaç duymadan veri tabanlarına erişim sağlanabilmektedir. Kurumumuzun erişimine açılan bütün veri tabanlarında tarama yapmak için Ebsco Discovery Sevice arama motoru kullanılabilmektedir.

Konu Kapsamı:Tüm Disiplinler   |   Abonelik Durumu: ULAKBİM - EKUAL    |   Kaynak Türü: e-Dergi

Hakkında: Çok disiplinli bir veri tabanı olan Academic Source Ultimate, sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha bir çok alanda hakemli tam metin dergiler içermektedir. İçeriğinde 11.900'den f azla tam metin dergi bulunmaktadır.

Erişim için tıklayınız. 

Academic Source Ultimate

Konu Kapsamı:Bilgisayar Mühendisliği   |   Abonelik Durumu: Abone    |   Kaynak Türü: e-Dergi, e-Kitap

Hakkında: Association for Computing Machinery (ACM), bilgisayar bilimleri araştırmaları için önde gelen bir kaynaktır ve ACM akademik ve popüler dergilerinden, konferans bildirilerinden ve diğer yayınlardan 600.000’e yakın tam me tin makale içerir. Ayrıca portal üzerinden ACM eBooks Collection I kapsamındaki elektronik kitaplara da erişilebilmektedir. Collection I kapsamındaki elektronik kitapların detaylarını burada yer alan broşürden inceleyebilirsiniz.

Erişim için tıklayınız. 
ACM eBooks Collection I erişimi için tıklayınız.

ACM (Association for Computing Machinery) Digital Library

Konu Kapsamı:İktisadi ve İdari Bilimler   |   Abonelik Durumu: ULAKBIM - EKUAL    |   Kaynak Türü: e-Dizin

Hakkında: 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000'den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir.

Erişim için tıklayınız. 

Applied Science & Business Periodicals Retrospective

Konu Kapsamı:Bilim, Teknoloji   |   Abonelik Durumu: ULAKBIM - EKUAL    |   Kaynak Türü: e-Dizin

Hakkında: 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan kapsamlı bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makaleyi barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içermektedir.

Erişim için tıklayınız.

Applied Science & Technology Index Retrospective

Konu Kapsamı:Sanat   |   Abonelik Durumu: ULAKBIM - EKUAL    |   Kaynak Türü: e-Dizin

Hakkında: 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veri tabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.

Erişim için tıklayınız. 

Art Index Retrospective

Konu Kapsamı:Mimarlık, Tasarım   |   Abonelik Durumu: Abone    |   Kaynak Türü: e-Kitap

Hakkında: Bloomsbury Architecture Library mimari, şehircilik ve iç tasarım çalışmaları için önde gelen bir dijital kaynaktır. İçerisinde mimarlık, mimari tarihi, teori, tasarım, şehircilik, peyzaj ve iç mekan konularında 42 elektronik kitabın yanı sıra görseller ve interaktif içerikler yer almaktadır.

Erişim için tıklayınız. 
Sir Banister Fletcher’s Global History of Architecture: //SirBanisterFletcher

Bloomsbury Architecture Library

Konu Kapsamı:Sosyal Bilimler   |   Abonelik Durumu: Abone    |   Kaynak Türü: e-Kitap

Hakkında: Üniversite yayınevleri ve akademik dernekler de dahil olmak üzere lider yayınevlerinden başlıklar içermektedir. Kanıta dayalı satın alma yöntemiyle erişime açılan Books at JSTOR veri tabanında yer alan 40.000 elektronik kitap yıl boyunca erişime açılır, yıl sonunda ödenen miktar kadar kitap seçilip satın alınır.

Erişim için tıklayınız. 
Başlık listesi için tıklayınız.

Books at JSTOR

Konu Kapsamı: Tüm Disiplinler   |   Abonelik Durumu: Abone    |   Kaynak Türü: Ansiklopedi

Hakkında: Bütün disiplinler için 120,000 madde halinde düzenlenmiş ansiklopedik bilgiler, dünya atlası, görüntü ve resimler, sözlük ve kavramlar dizisi, bazı dergilerden alınmış 300,000 makale, haber başlıkları ve web kaynakları rehberliği içeren çok yönlü bir genel bilgi kaynağıdır.

Erişim için tıklayınız. 

Britannica Academic | Merriam-Webster Unabridged

Konu Kapsamı: İktisadi ve İdari Bilimler   |   Abonelik Durumu: ULAKBİM - EKUAL    |   Kaynak Türü: e-Dizin

Hakkında: İş ve işletme araştırmaları için kapsamlı bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir. İçeriğinde 1.000'den fazla süreli yayın ve 2.500.000'in üzerinde makale bulunmaktadır.

Erişim için tıklayınız. 

Business Periodicals Index Retrospective

Konu Kapsamı: İktisadi ve İdari Bilimler   |   Abonelik Durumu: ULAKBİM - EKUAL    |   Kaynak Türü: e-Dergi

Hakkında: İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında sunduğu tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile kapsamlı bir araştırma aracıdır.

Erişim için tıklayınız. 
Dergi listesi için tıklayınız.

Business Source Ultimate

Konu Kapsamı: Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen Bilimleri   |   Abonelik Durumu: Abone    |   Kaynak Türü: e-Dergi

Hakkında: Cambridge Core içerisindeki çok çeşitli konularda 380'den fazla hakemli akademik dergi yayımlanmaktadır. Bu başlıkların çoğu kendi alanlarda önde gelen dergilerdir ve dergilerle birlikte en değerli ve kapsamlı araştırma koleksiyonlarından birini oluşturmaktadır.

Erişim için tıklayınız. 

Cambridge Journals Online

Konu Kapsamı: Tüm Disiplinler   |   Abonelik Durumu: ULAKBİM - EKUAL    |   Kaynak Türü: e-Dergi

Hakkında: Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren Central & Eastern European Academic Source, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsamaktadır. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan kapsamlı bir koleksiyon sunmaktadır.

Erişim için tıklayınız. 
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Central & Eastern European Academic Source

Konu Kapsamı: Tıp Bilimleri   |   Abonelik Durumu: ULAKBİM - EKUAL    |   Kaynak Türü: e-Referans

Hakkında: DynaMed kanıta dayalı klinik referans aracıdır. Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek sorular için başvuru yapılabilecek bir kaynaktır. Hekimler tarafından hekimler için hazırlanan DynaMed ile hasta başında ortaya çıkan klinik sorulara hızlı, kanıta dayalı ve uygulanabilir cevaplar verilmektedir. En önemli 500 tıp ve sağlık bilimleri dergisi editörler tarafından her gün incelenir, en güncel kanıta dayalı bilgi ile hastalıklara ve ilaçlara dair özetler hazırlanır, hazır ve güvenilir bilgi olarak sunulur. Değerlendirme ve Tavsiyeler, Teşhis, Tedavi ve daha birçok kategori içeren özetlerde randomize kontrollü çalışma (RKÇ) bilgileri, kanıt derecesine bağlı olarak GRADE’e göre hazırlanmış güçlü ve zayıf tavsiyeler, hastalara sunalabilecek alternatif ilaçlar ve referans alınan rehberler yer almaktadır.

DynaMed’in iş birliği yaptığı kurum ve derneklerden örnekler:

 • American College of Physicians (ACP)
 • American Medical Association (AMA)
 • McMaster University
 • Micromedex Solutions
 • The JAMA Network

DynaMed ekibindeki hekimlerin bağlı olduğu kurumlardan örnekler:

 • Harvard University
 • Massachusetts General Hospital
 • Yale
 • Brigham and Women’s Hospital
 • Dana Farber Cancer Institute
 • University of California San Francisco
 • Cleveland Clinic

Erişim için tıklayınız.

DynaMed

Konu Kapsamı: Tüm Disiplinler   |   Abonelik Durumu: Abone    |   Kaynak Türü: e-Kitap

Hakkında: EBSCO eBook Academic Collection dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanlarından biridir. Tümüyle akademik, 200.000 civarında elektronik kitap içerir ve EBSCOhost platformu üzerinden kolay kullanım özellikleriyle araştırmacıların ihtiyaç duyduğu gerçek anlamda akademik bir elektronik kitap veri tabanıdır. 

Erişim için tıklayınız. 
E-kitap kullanım kılavuzu için tıklayınız.

EBSCO eBook Academic Collection

Konu Kapsamı: Eğitim Bilimleri   |   Abonelik Durumu: ULAKBİM - EKUAL    |   Kaynak Türü: e-Dizin

Hakkında: Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunmaktadır. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilmektedir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmaktadır. 

Erişim için tıklayınız. 

Education Index Retrospective

Konu Kapsamı: Eğitim Bilimleri   |   Abonelik Durumu: Abone    |   Kaynak Türü: e-Dergi

Hakkında: Education Source veri tabanı, okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar tüm düzeylerde eğitim konularının yanı sıra; çok dilde eğitim, sağlık eğitimi ve test sistemi gibi özel konuları  da kapsamaktadır.  Veri tabanı 2.000’den fazla tam metin dergi, 550’den fazla kitap, monograf ve eğitim konulu konferans bildirileri içermektedir. 

Erişim için tıklayınız. 

Education Source

Konu Kapsamı: Sosyal Bilimler   |   Abonelik Durumu: ULAKBİM - EKUAL    |   Kaynak Türü: e-Dergi, e-Kitap

Hakkında: Emerald eJournals Premier Koleksiyonu kapsamında 309 aktif dergiye erişim sağlanabilmektedir. Güncel içerikle birlikte dergilerin 1890’a kadar geri giden bütün arşivine erişmek mümkündür. Emerald Social Science eBooks kapsamında eğitim ve sosyoloji konularında 1000’den fazla kitap erişime sunulmaktadır.

Erişim için tıklayınız.

Emerald Insight

Konu Kapsamı: İktisadi ve İdari Bilimler   |   Abonelik Durumu: Abone    |   Kaynak Türü: İstatistik

Hakkında: Passport, uluslararası karşılaştırılabilir istatistiklere, tam metin pazar raporlarına ve sektör ile ülke uzmanları tarafından sunulan gerçek zamanlı haber analizlerine entegre erişim sağlayan gerçek bir global istihbarat sistemidir. Herhangi bir sektör veya ülkedeki bir ayrıntıdan ödün vermeksizin geniş bir içerik sunmaktadır.

Erişim için tıklayınız.
Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Euromonitor International Passport

Konu Kapsamı: Eğitim Bilimleri   |   Abonelik Durumu: EKUAL - ULAKBİM    |   Kaynak Türü: e-Dizin

Hakkında: ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim bilimleri literatürü için temel veri tabanıdır. ERIC veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. 1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dökümana bağlantı vermektedir.

Erişim için tıklayınız.

ERIC

Konu Kapsamı: Sosyal Bilimler   |   Abonelik Durumu: EKUAL - ULAKBİM    |   Kaynak Türü: e-Dergi

Hakkında: European Views of the Americas 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehberdir ve toplamda 32,000’den fazla kayıt içermektedir.

Erişim için tıklayınız.

European Views of the Americas

Konu Kapsamı: Sosyal Bilimler   |   Abonelik Durumu: EKUAL - ULAKBİM    |   Kaynak Türü: e-Dergi

Hakkında: Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çekmektedir. Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm gibi başlıkları kapsayan veri tabanında 13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt ve 850,000’in üzerinde kayıt özeti yer almaktadır.

Erişim için tıklayınız.

GreenFILE

Konu Kapsamı: Sosyal Bilimler   |   Abonelik Durumu: EKUAL - ULAKBİM    |   Kaynak Türü: e-Dergi

Hakkında: Humanities & Social Sciences Index Retrospective, beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. İçeriğinde 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi yer almaktadır.

Erişim için tıklayınız.

Humanities & Social Sciences Index Retrospective

Konu Kapsamı: Sosyal Bilimler   |   Abonelik Durumu: Abone    |   Kaynak Türü: e-Dergi

Hakkında: Idealonline veri tabanı, popüler ve akademik süreli yayınları bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunmaktadır. İçeriğinde 800+ e-dergi - 105.000+ makale - 13.000+ arşiv sayısı yer almaktadır.

Erişim için tıklayınız.

IdealOnline

Konu Kapsamı: Bilim ve Teknoloji   |   Abonelik Durumu: ULAKBİM - EKUAL    |   Kaynak Türü: e-Dergi

Hakkında: IEEE Xplore veri tabanı IEEE'nin kurum içi raporlarına, bilimsel dergilere, magazinlere, konferans tutanaklarına ve bütün güncel IEEE standartlarına tam metin erişim sağlamaktadır. İçeriğinde 528 e-dergi, 28332 konferans serisi ve 4184 standart yer almaktadır.

Erişim için tıklayınız.

IEEE Digital Library

Konu Kapsamı: Tüm Disiplinler   |   Abonelik Durumu: ULAKBİM - EKUAL    |   Kaynak Türü: Benzerlik Tespit Aracı

Hakkında: iThenticate programı, akademisyenlerin, editörlerin ve hakemlerin makalelerini milyonlarca web sayfası ve veri tabanları ile karşılaştırarak benzerlik analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır. İmzalanan lisans anlaşması gereğince iThenticate programı sadece doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyeleri tarafından kullanılabilmektedir.

Erişim için tıklayınız.
Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

iThenticate

Konu Kapsamı: Tüm Disiplinler   |   Abonelik Durumu: ULAKBİM - EKUAL    |   Kaynak Türü: e-Dergi

Hakkında: JSTOR, akademik dergiler, kitaplar ve birincil kaynaklardan oluşan akademik bir kütüphanedir. 70’în üzerinde disiplini kapsayan akademik araştırmaları bünyesinde barındıran multidisipliner bir kaynaktır. İçeriğinde 3938 e-dergi ve 2154 e-rapor yer almaktadır.

Erişim için tıklayınız.
Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

JSTOR

Konu Kapsamı: Tüm Disiplinler   |   Abonelik Durumu: ULAKBİM - EKUAL    |   Kaynak Türü: e-Dizin

Hakkında: 1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, kütüphane, bilgi ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili araştırmalar için hazırlanmıştır. Yüzlerce önemli dergiye ek olarak kitapları ve araştırma raporlarını özetleri ile birlikte indekslemektedir.

Erişim için tıklayınız.

Library, Information Science & Technology Abstracts

Konu Kapsamı: Tüm Disiplinler   |   Abonelik Durumu: ULAKBİM - EKUAL    |   Kaynak Türü: e-Dergi

Hakkında: MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsayan kapsamlı bir tam metin popüler dergi kaynağıdır. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,300’e yakın tam metin dergiye ek olarak, 870’nin üzerinde referans kitabı, 55,100’ü aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1.8 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

Erişim için tıklayınız.

MasterFILE Complete

Konu Kapsamı: Tüm Disiplinler   |   Abonelik Durumu: ULAKBİM - EKUAL    |   Kaynak Türü: e-Kitap

Hakkında: MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur. 800’e yakın tam metin e-kitap içeren bu koleksiyondaki e-kitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. Bilgisayar, bilim, biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konularını kapsamaktadır.

Erişim için tıklayınız.

MasterFILE Reference eBook Collection
Medline
Mendeley
Newspaper Source Plus
Newswires
Open Dissertations
Oxford Journals Online
ProQuest Dissertations & Theses
PsycARTICLES | APA
Regional Business News
SAGE Journals
Sayısal Kitap
ScienceDirect
Scopus
Sobiad
Social Sciences Index Retrospective
SpringerLink eBook Collection
Springer Nature
Taylor & Francis
Turnitin
Web News
Web of Science
Wiley Online Library