TEDUküt Veritabanları

IEEE Xplore

Hakkında:  IEEE Xplore veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar bilimleri, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve pek çok mühendislik alanında 3.700.000'dan fazla yayına tam metin erişim sağlar.

Konu Kapsamı: Elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik 

Format: Tam metin 

ITHENTICATE

Hakkında : Akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri hariç) intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca öğretim üyelerinin hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. 

SCOPUS

Hakkında: Scopus bilim, teknik, sosyal ve beşerî bilimler ve tıp bilimleri alanlarında 20,870'den fazla hakemli derginin yanı sıra 30,000 kitap ve 5,5 milyon konferans tebliği için özet ve atıf sağlayan bir dizindir. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Atıf 

WEB OF SCIENCE

Hakkında: Bu disiplinler arası atıf veri tabanı fen bilimleri, sosyal bilimler ve insanı bilimler konu alanlarında 12,000'nin üzerinde yüksek etki faktörlü dergiyi ve 150,000'nin üzerinde konferansı kapsamaktadır. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Atıf 

Academic Search Complete

Hakkında:  8.500'den fazla süreli yayına tam metin içerik sağlayan çok disiplinli ve akademik bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı 12.500'den fazla derginin yanı sıra monograf, rapor ve konferans yayınlarından oluşan 13.200'den fazla yayını indeksler ve bu yayınların özetlerine erişim sağlar. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Tam metin 

Business Source Complete

Hakkında: işletme alanında (yönetim, ekonomi, finans, muhasebe, uluslarası işletme, ülke raporları, şirket profilleri vb.) 1,300'den fazla dergisi ile birlikte bibliyografik ve tam metin içerik sağlayan akademik bir veri tabanıdır. 

Konu Kapsamı: İşletme 
Format: Tam metin 

Applied Science & Business Periodicals Retrospective

Hakkında:  teknoloji, şirket raporları ve işletme alanlarında yaklaşık 1.700 süreli yayından 4.5 milyon makale için atıf sağlar. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Atıf 

Education Sources Complete

Hakkında: Bu veri tabanı özellikle eğitim profesyonelleri için yaklaşık 1700 akademik derginin yanı sıra çok sayıda indeks ve öze tam metin erişim sağlar. 

Konu Kapsamı: Eğitim
Format: Tam metin 

ERIC

Hakkında:  Eğitim bilimleri alanında 1,3 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 323,000 tam metin kaynağa erişim sağlar.

Konu Kapsamı: Eğitim 
Format: Abstract 

WILEY ONLINE LIBRARY

Hakkında: Wiley Online Library Elektronik Dergi Koleksiyonu 1997’den günümüze 52'si açık erişim olmak üzere yaklaşık 1400 dergiye Mühendislik, Mimarlık ve Planlama, Kimya, Tıp, Matematik, İşletme, Ekonomi, Finans ve Tarih konularda tam metin erişim vermektedir.

Konu Kapsamı: Mühendislik, İşletme, Ekonomi, Finans 

Format: Tam metin 

JSTOR

Hakkında: JSTOR sosyal ve fen bilimlerinden binlerce monografinin yanı sıra 3.300'den fazla akademik dergiye erişim sağlar. 

Konu Kapsamı : Fen, ekonomi, matematik, siyaset bilimi, mimarlık (disiplinlerarası)
Format: Tam metin 

TAYLOR & FRANCIS

Hakkında: Taylor & Francis (Informaworld) beşerî ve sosyal bilimler ve teknoloji alanlarında 1,900'den fazla hakemli derginin yanı sıra 42 referans kaynağı içeren bir veri tabanıdır. 

Konu Kapsamı: Fizik, matematik, mühendislik, teknoloji, eczacılık, psikoloji, eğitim, işletme (disiplinlerarası)
Format: Tam metin 

SCIENCE DIRECT

Hakkında: Science Direct yaklaşık 2,500 dergiden 12 milyondan fazla makale içeren çok disiplinli ve tam metin bir veri tabanıdır. 

Konu Kapsamı: Matematik, işletme, sanat, mühendislik, psikoloji, sosyoloji, biyoloji
Format: Tam metin 

SAGE Journals

Hakkında: Sage Journals sağlık, biyomedikal, mühendislik ve beşeri bilimlerin yanı sıra sosyal bilimler alanlarında 600'den fazla dergi içerir.

Konu Kapsamı: Sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik

Format : Tam metin

SPRINGER LINK

Hakkında: SpringerLink edebiyat, sosyal bilimler, teknoloji, hukuk, matematik ve tıp alanlarında yaklaşık 2,900 hakemli dergi içeren bir veri tabanıdır.

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Tam metin 

EBSCO EBOOK ACADEMIC

Hakkında: Ebsco eBook Academic Collection sanat, işletme, ekonomi, eğitim, dil, edebiyat, felsefe, siyaset bilimi gibi konu alanlarında 132,000'den fazla e-kitap içerir. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: E-book

The Economist

Bilim Teknik

Cambridge Journals Online

Hakkında: Cambridge Journals Online elektronik dergi veritabanı sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında 400 adet tam metinli (full text) dergiyi eski sayı ları dahil,güncel sayılarıyla birlikte içermektedir.

Konu Kapsamı: Sosyal ve beşeri bilimler 
Format: Tam metin 

ENDNOTE

Hakkında: EndNote Web, web tabanı bir kaynakça yönetim programıdır. Word ve veritabanı arayüzleri ile entere çalışabilir. Tüm TEDU mensupları bir hesap yaratarak online olarak kullanabilir.

Format : Referans Yönetim Sistemi

TURNITIN

Hakkında: Turnitin, intihal tespiti yapan ve kopyacılığı önleyen bir yazılım sistemidir. Öğrenci ödevleri Turnitin sistemine yüklenerek, bu ödevler sistem tarafından internette arşiv veya

güncel olan web sayfalarından, ticari elektronik veritabanlarında yer alan dergi makalelerinden ve elektronik kitaplardan eşleştirme yapılarak karşılaştırılmaktadır.

Turnitin öğrenci kılavuzu için tıklayınız.

Turnitin şifre oluşturma/sıfırlama kılavuzu için lütfen tıklayınız.

Turnitin'den belge silme kılavuzu için lütfen tıklayınız.

PsycARTICLES

Hakkında: PsycARTICLES psikoloji alanında 153,000'den fazla bilimsel, hakemli ve tam metin makaleye ve yaklaşık 80 dergiye erişim sağlar. Ayrıca bu veri tabanı kitap eleştirileri ve editör yorumlarını da içerir. 

Konu Kapsamı: Psikoloji, davranış bilimleri 
Format: Tam metin 

Oxford Journals Online

Hakkında: 300'den fazla dergisiyle; doğa bilimleri, matematik, fizik, tıp, sosyal bilimler, insani bilimler ve hukuk konu alanlarında tam metin bilimsel içerik sağlar. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Tam metin

GreenFILE

Hakkında: GreenFILE küresel ısınma, sürdürülebilir tarım, yenilebilir enerji ve geri dönüşüm gibi çevresel konuları içerir. Bu veri tabanı 384.000'den fazla kaydın özet ve indeks bilgilerine ve  4700'den fazla açık erişim kaynağa erişim sağlar. 

Konu Kapsamı: Çevre bilim 
Format: Abstract 

DOAJ

Hakkında: Directory of Open Access Journals  sosyal ve fen bilimlerinin yanı sıra beşeri bilimler alanlarından hakemli dergiler için ücretsiz ve açık erişim bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı 134 ülkeden yaklaşık 9800 dergi ve 1.6 milyon makale içerir. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Tam metin 

Mühendislik ve Temel Bilimler- ULAKBİM

Hakkında: Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı 1992'den günümüze 30'dan fazla dergiye erişim sağlayan bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı indeksleme işlemleri için JICST (Japan Information Center of Science and Technology) tezarusundan yararlanılır. 

Konu Kapsamı: Fen bilimleri, Mühendislik 
Format: Özet

T.C. Resmi Gazete

Hakkında: Resmi Gazete, devletin yayın organı olup 1921'den günümüze kadar olan sayılarına elektronik ortamda erişim sağlar. 

Konu Kapsamı: Hukuk 
Format: Tam metin

Sosyal ve Beşeri Bilimler- ULAKBİM

Hakkında: Sosyal ve Beşeri Bilimler hakemli 230 dergiye tam metin erişim sağlayan bir veri tabanıdır. 
Konu Kapsamı: Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler 
Format: Özet

YÖK Ulusal Tez Merkezi

Hakkında: YÖK Tez Merkezi Türkiye'de yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerine ücretsiz üyelikle tam metin erişim sağlar. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 
Format: Tezler

Dergi Park

Hakkında : Türkiye'de yayınlanan 600' ün üzerinde akademik dergi, TÜBİTAK ULAKBİM'in oluşturduğu bu platformda tam metinli olarak yayınlanmaktadır. 

Konu Kapsamı: Disiplinlerarası 

Format: Tam metin