Sayılarla TEDUlib

10.015 basılı kitap

130.370 e-kitap

166.691 e-dergi

14 tam metin veritabanı

646 basılı dergi

582 multimedia

40 kullanıcı bilgisayarı

200 oturma kapasitesi