Ödünç alma

Kitaplar

*Akademik personel 5 kitabı 30 gün; yüksek lisans öğrencileri 5 kitabı 30 gün; lisans öğrencileri 3 kitabı 15 gün; idari personel 5 kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilir.

*Uzun süreli ödünç verilen kitapların iade tarihinde getirilmemesi durumunda, günlük gecikme cezası 50 Kr' tur.

*Okuyucular, ödünç alma süresi dolan kitaplarının süresini sistemden ve/veya kütüphaneye gelerek ilgili görevli aracılığıyla uzatabilirler.

*Okuyucular, başka bir okuyucu tarafından ödünç alınmış kitapları ayırtabilirler.

Dergiler

Güncel dergiler ödünç verilemez.

Sadece TEDÜ akademik personeli aynı anda iki adet ciltli dergiyi, bir hafta süreyle ödünç alabilir. Ödünç süresi geciktiği taktirde kullanıcı cezai şartlarla hükümlüdür.

Referans Koleksiyonu

Referans koleksiyonunda bulunan kitaplar ile tezler ve standartlar ödünç verilmez. Bu kaynaklardan Kütüphane içerisinde ve/veya fotokopi yolu ile yararlanılabilir.

Üye grubu

Yayın sayısı

Ödünç alma Süresi

Uzatma hakkı

Kaynak Türü

Akademik personel

5

30 gün

2 kez

Kitap, ciltli süreli yayın vb.

Yüksek lisans/ Doktora öğrencileri

5

30 gün

2 kez

Kitap, ciltli süreli yayın vb.

Lisans öğrencileri

3

15 gün

2 kez

Kitap, ciltli süreli yayın vb.

İdari personel

3

15 gün

2 kez

Kitap, ciltli süreli yayın vb.

Akademik personel

2

3 gün

-

Diğer kaynaklar (CD, DVD v.b)

Yüksek lisans/ Doktora öğrencileri

2

3 gün

-

Diğer kaynaklar (CD, DVD v.b)

Lisans öğrencileri

2

3 gün

-

Diğer kaynaklar (CD, DVD v.b)

İdari personel

2

3 gün

-

Diğer kaynaklar (CD, DVD v.b)